NOTÍCIES

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) continua confiant en AREMA per a l'execució d'importants projectes relatius a la gestió de l'aigua a Catalunya. Una de les últimes adjudicacions ha estat l'obra d'emergència de reposició del col·lector de Torrent dels Llops. Aquest col·lector ha col·lapsat com a conseqüència...

Ahir, 14 de juny, es va posar en servei la renovació de la depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Tivenys que permet assumir les necessitats de sanejament actuals i futures del municipi, a més de garantir una aigua tractada de qualitat d'acord amb allò establert a...

Un tram del nou col·lector de salmorres del riu Llobregat serà executat pel consorci format per les empreses CONSTRUCCIONS RUBAU, AREMA, COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA I CANALIZACIONES CIVILES, S.A., Infraestructures de la Generalitat Catalunya depenent del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha...