El tractament dels residus líquids o lixiviats procedents d’abocadors urbans d’escombraries, de plantes de tractaments de fangs o procedents dels “Ecoparcs” o “Parcs ecològics” de residus, és una problemàtica complexa que requereix un profund coneixement de la mateixa per poder oferir solucions amb garanties.

AREMA desenvolupa projectes de tractament de lixiviats utilitzant la millor tecnologia en cada cas, en funció dels contaminants presents i sobretot dels paràmetres exigits d’abocament, procurant minimitzar costos d’inversió i operació.

 

Entre les tecnologies més emprades, úniques o combinades entre si, hi trobem processos de tractament biològic avançat, tractament per membranes (UF, MBR, RO), oxidació, precipitació i evaporació i inertització dels residus.

 

TECNOLOGIA D’OSMOSIS INVERSA (RO)

Aplicant per exemple la tecnologia d’osmosis inversa (RO) amb mòduls de canal obert és possible l’obtenció d’un permeat que compleixi la normativa d’abocament a llera pública i fins i tot, que sigui apte per a la reutilització com a aigua de reg, obtenint la qualitat més exigent.

Aquesta tecnologia també permet:

  • Configuracions en un sistema compacte, instal·lat dins d’un contenidor de mides estàndard fàcilment transportable, amb una mínima obra civil requerida (caldrà considerar únicament una llosa de formigó per recolzar el contenidor).
  • Sistema construït i provat totalment a fàbrica, pensat com a Plug and Play, arribar i connectar, amb un període de instal·lació i posada en funcionament inferior a un mes.

Procés totalment automàtic, mínima presència d’operadors, ja que la instal·lació es pot dotar de sistemes d’alarma remots per avisar al personal operador.

Estany Lixiviats AREMA
Detall lixiviats - aigües Arema
TECNOLOGIA DE LIXIVIATS AREMA
Tractament de lixiviats AREMA