PILOT EDR:

La planta compacta d’electrodiàlisi reversible (EDR) que AREMA ha desenvolupat, representa una alternativa a la dessalació per osmosis inversa de l’aigua salobre.

L’electrodiàlisi (EDR)és un procés de tractament de fluids basat en l’aplicació d’un camp elèctric mitjançant dos elèctrodes entre els quals se situen un conjunt de membranes impermeables i iònicament selectives, que permet separar elements minerals en solució a partir del moviment de dissociació dels ions a través de les esmentades membranes i la creació de dos fluxos diferents: el dessalat, també anomenat diluït i el d’alta concentració de sals anomenat concentrat.

CARACTERÍSTIQUES

  • Viabilitat en la separació de substàncies sense la necessitat de realitzar canvis de fase, normalment a temperatura ambient
  • Possibilitat de treballar en continu i poder automatitzar el procés.
  • Major recuperació hidràulica que l’osmosi inversa i necessita menys manteniment.
  • Inversió econòmica més baixa que en el cas de l’osmosi inversa i costos d’operació més reduïts
  • Planta compacte i modular.
Esquema pilot EDR
Tecnologia Pilot EDR - Arema