PILOT CARBÓ ACTIU:

En aquest projecte de I+D+i, AREMA va realitzar l’estudi i comparació de 4 tipus diferents de carbó actiu per tal de conèixer-ne exactament les seves propietats, aplicacions i resultats en funció de les condicions de treball.

El disseny de la planta consisteix en la construcció de 4 línies de filtrat en paral·lel amb una capacitat unitària de 0,5 m3/h, és a dir, una capacitat total de la planta de 2,0 m3/h i un temps de contacte amb el carbó actiu de 14 minuts.