AREMA S’ADJUDICA LES OBRES DE REMODELACIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE SANT GREGORI (GIRONA)

AREMA S’ADJUDICA LES OBRES DE REMODELACIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE SANT GREGORI (GIRONA)

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat a la UTE AREMA-RUBAU les obres de remodelació de la depuradora d’aigües residuals de Sant Gregori (Girona) per adequar-la a les necessitats de sanejament actuals i futures. El contracte, amb un import superior als 6,5 M€, inclou la posada en marxa de la instal·lació durant 3 mesos i el servei d’explotació i manteniment durant 1 any.

El projecte a executar permetrà el tractament futur de 1035 m3/dia d’aigua residual, el que equival a una població de 6.000 habitants. La planta millorarà la qualitat de l’aigua tractada amb l’eliminació de nutrients i un tractament d’afinament que farà possible la seva reutilització. Està previst el manteniment de les tres balses actuals situades a l’extrem est de la parcel·la, permetent que, tal com succeeix en l’actualitat, les espècies d’aus es puguin establir de forma permanent o temporal durant les seves migracions, la qual cosa suposa una clara aposta per la biodiversitat de la zona. A més, s’adequarà un punt d’oci i vigilància per observar les diverses espècies d’ocells, i s’instal·laran panells explicatius sobre els valors naturals de l’espai, el passat de la depuradora i els seus nous usos.

Ja és la tercera vegada en el que portem d’any, que l’ACA ens confia un projecte relatiu a la gestió de l’aigua a Catalunya, en aquest cas amb un alt interès ecològic, ja que la infraestructura està considerada com un punt de biodiversitat remarcable a la comarca del Gironès.