AREMA I RUBAU S’ADJUDIQUEN LES OBRES DE REMODELACIÓ DE L’EBAR I AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE ROSES

AREMA I RUBAU S’ADJUDIQUEN LES OBRES DE REMODELACIÓ DE L’EBAR I AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE ROSES

El passat mes de juliol, el Consorci de la Costa Brava va adjudicar a la UTE AREMA – RUBAU el contracte d’execució de les obres de remodelació de l’estació de bombament central (EBAR) i ampliació del pretractament de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Roses.

La finalitat del contracte és la modificació de l’EBAR central eliminant el tamís de manera que no siguin necessaris els treballs de retirada de residus sòlids que tantes molèsties causen a la població i l’entorn. L’EDAR de Roses rep les aigües de cinc estacions de bombament d’aigües residuals repartides pel municipi, entre les quals es troba l’EBAR central, situada a l’Av. De Rhode, a la banda de la Platja Nova. Actualment, l’EBAR disposa de dos pous de bombament, el d’hivern (principal) i el d’estiu (de reforç). Això permet adaptar el seu funcionament a la variabilitat dels cabals generats segons la densitat de població durant les diferents èpoques de l’any. Per a la protecció de les bombes instal·lades, l’EBAR disposa d’un tamís de neteja automàtic que extreu els sòlids cap a un contenidor. Això provoca que, periòdicament i per poder buidar-lo, sigui necessari obrir l’accés que hi ha a peu de carrer cap a la sala on es troba el contenidor de residus. Aquesta operativa provoca, sobretot a l’estiu, molèsties als veïns i vianants a causa de l’ocupació de l’espai i les males olors que s’estenen per la zona.

A finals d’aquest estiu, coincidint amb el descens de població al municipi, la UTE AREMA – RUBAU té previst iniciar les obres necessàries per a la modificació de sistema de depuració. El termini d’execució previst és de 8 mesos, el que farà d’aquest, l’últim estiu en que els rosincs pateixin les molèsties que, fins ara, ha vingut causant l’EBAR central del municipi.