Aguascalientes: PTAR de Villas de Nuestra Señora de la Asunción (VNSA)

 L’aigua regenerada es produeix i s’injecta a l’aqüífer a raó de 50 l/s, gràcies a la construcció de 3 pous i 11 piezòmetres de control ubicats pròxims als punts d’injecció

AREMA

Tecnològicament, el projecte ha estat dissenyat i executat per AREMA a Aguascalientes gràcies al seu know-how i a la seva experiència en temes d’injecció.

Arema internacional