I+D+i 

La necessitat d’aprendre cada dia per créixer i millorar professionalment, ha portat la companyia a desenvolupar programes I+D+i d’investigació i desenvolupament que ens permet optimitzar les nostres pròpies solucions i descobrir-ne de noves per poder complir satisfactòriament les nostres responsabilitats medi ambientals.

Alguns dels principals programes I+D+i són:

  • Desenvolupament de sistemes modulars per a decantació secundària.
  • Desenvolupament d’una planta pilot de Carbó actiu.
  • Desenvolupament d’un sistema compacte de depuració  biològica (escala pilot i escala real) de llit mòbil.
  • Desenvolupament d’una planta pilot d’Electrodiàlisi Reversible.
  • Participació en programes del Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)
  • Incorporació de noves tecnologies i formació contínua del personal.