POSADA EN MARXA I ENTREGA DE LA PTAR SAN FRANCISCO

Aigues residuals a San Francisco

POSADA EN MARXA I ENTREGA DE LA PTAR SAN FRANCISCO

Les obres de construcció de la nova Planta de Tractament d’Aigües Residuals (PTAR) del Parc Industrial de San Francisco, del municipi de San Francisco de los Romo a l’Estat de Aguascalientes, han finalitzat dins del termini previst. La planta donarà servei al Parc Industrial del municipi complint les normatives NOM-001-SEMARNAT-1996 per les aigües residuals tractades per descàrregues i béns nacionals; així com la NOM-003-SEMARNAT-1997 per les aigües residuals tractades amb reutilització en serveis al públic.