ENTREGA DE LA PTAR I POUS D’INJECCIÓ PTAR VILLAS DE Nª SEÑORA ASUNCIÓN

Tecnologia Villas de Nª Señora Asunción

ENTREGA DE LA PTAR I POUS D’INJECCIÓ PTAR VILLAS DE Nª SEÑORA ASUNCIÓN

AREMA finalitza les obres d’ampliació i millores de la PTAR Villas de Nª Señora Asunción (Aguascalientes, Mèxic), i el projecte pilot de recàrrega de l’aqüífer mitjançant la construcció de pous d’injecció.

Pel projecte pilot de recàrrega, l’aigua regenerada es produeix a la PTAR de Villas de Nuestra Señora de la Asunción (VNSA) i s’injecta a l’aqüífer a raó de 50l/s, gràcies a la construcció de 3 pous i 11 piezòmetres de control ubicats pròxims als punts d’injecció. Tecnològicament, el projecte ha estat dissenyat i executat per AREMA gràcies al seu know-how i a la seva experiència en temes d’injecció. En el seu conjunt, la inversió total del projecte ha estat de 170M de pesos aportats per la CONAGUA i l’INAGUA.

Les noves instal·lacions de la PTAR de VNSA conformen una obra especialment singular, pionera en el seu gènere i única al país, existint només tres experiències prèvies a nivell mundial: la primera a California (USA), la segona a Singapur, i la tercera a la PTAR del Baix Llobregat (Barcelona, Espanya), executada també per AREMA el 2009, on l’aigua regenerada a raó de 230l/s s’injecta a l’aqüífer del Llobregat mitjançant 14 pous, i monitoritzat per 51 piezòmetres, construint així una barrera hidràulica positiva per evitar la contaminació deguda a la intrusió de l’aigua marina.

Per a l’obtenció de l’aigua regenerada conforme la norma NOM-014-CNA-2003 i la NOM-127-SSA1-1994 per l’aigua potable, que estableix la CONAGUA, ha sigut necessari executar treballs de gran tamany i especialització en les obres de remodelació i ampliació de les infraestructures existents en la PTAR de VNSA, dotant-la, entre altres, de nous tractaments avançats mitjançant la tecnologia de membranes d’última generació instal·lades a l’edifici tècnic de més de 1000m2.

L’influencia de la recàrrega en el comportament de l’aqüífer es controla exhaustivament mitjançant models matemàtics hidrogeològics. És per això que AREMA ha implantat a la PTAR un sistema de medició en temps real de múltiples paràmetres de control gestionats per tecnologia G.P.R.S. L’estudi de les dades recopilades pel sistema permet l’ajust dels paràmetres òptims de les qualitats requerides en tot moment i l’estabilitat de les masses d’aigua subterrànies.

La recàrrega per a la recuperació de l’aqüífer ja és una realitat i s’està conformant com un dels pilars principals que constitueixen la nova política hídrica a el Valle de Aguascalientes. S’ha demostrat que aquesta infraestructura, tot i que molt innovadora, és imprescindible per a la regió i farà falta potenciar enormement la gestió dels recursos hídrics així com les inversions en instal·lacions tecnològicament avançades amb aquesta finalitat de garantir l’abastiment de l’aigua potable de qualitat pel desenvolupament socioeconòmic sostenible de l’Estat.