Estació de regeneració i reutilització de l’aigua depurada en l’EDAR de Fibracolor:

Les obres del tractament terciari de regeneració d’aigües industrials de Fibracolor es van iniciar el Novembre de 2007 amb una capacitat de tractament de 13.440 m3/dia.

La construcció de l’estació de regeneració i reutilització de l’aigua depurada de l’E.D.A.R de Fibracolor i de l’E.D.A.R de Tordera va tenir per finalitat principal reutilitzar l’aigua regenerada, per part de l’empresa FIBRACOLOR.

PROCESSOS DE LA PLANTA DE TRACTAMENT

 • Filtració de sorra.
 • Ultrafiltració
 • Òsmosis inversa
 • Descarbonatació

TRACTAMENTS ESTACIÓ DE REGENERACIÓ I REUTILITZACIÓ

 • Dipòsit d’aigua d’alimentació
 • Bombament a filtració de sorra
 • Condicionament químic
 • Filtració de sorra
 • Dipòsit d’aigua filtrada
 • Ultrafiltració
 • Dipòsit d’aigua ultrafiltrada
 • Osmosis Inversa
 • Neteja química i desplaçament
 • Dipòsit d’aigua osmotitzada
 • Evacuació de salmorres
 • Evacuació d’aigües de rentat