AREMA S’ADJUDICA L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DE VALLMOLL I EXPLOTACIÓ.

AREMA S’ADJUDICA L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA DE VALLMOLL I EXPLOTACIÓ.

L’Agència Catalana de l’Aigua va adjudicar el passat 29 d’octubre de 2021, a la UTE formada per les empreses AREMA, RUBAU i CICLAGUA el contracte d’obra i explotació dels col·lectors en alta i la nova EDAR de Vallmoll (Tarragona) per un import superior als 3 milions d’euros .

La finalitat del contracte és la realització de les obres necessàries per a la construcció de col·lectors i una EDAR que permetin la conducció i el tractament de les aigües residuals generades al municipi de Vallmoll.

Per tal de conduir les aigües residuals interceptades al municipi es projecta un col·lector de gravetat al llarg d’una longitud de 968.8 m en PEAD Corrugat de 400 mm de diàmetre SN8.

L’EDAR s’ha projectat per una capacitat de 400 m3/dia. Per fer front a la gran variabilitat diària tant de cabal com de càrregues contaminants i per tal de garantir l’eliminació de contaminació requerida, la solució projectada de tractament de la línia d’aigua consisteix en un desbast de grollers, bombament de capçalera, pretractament, un tanc d’homogeneïtzació, un tractament primari i un tractament biològic d’aeració prolongada tipus Anòxic / Òxic (A/O). Referent a la línia de fangs es projecta un espessiment, una deshidratació per centrífuga i un emmagatzematge de fangs secs en una sitja.

Les obres, l’inici estimat de les quals serà al febrer de 2021, tenen prevista la seva finalització al març del 2023. Posteriorment començarà el període de posada en marxa i explotació, que es perllongarà durant un any més. Es tracta de la segona adjudicació conjunta a AREMA i RUBAU des que Grup Rubau adquirís l’empresa especialitzada en aigua, residus i medi ambient, AREMA, reforçant així el seu compromís amb l’agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible i transició ecològica.