L’economia circular, consistent en reintroduir a la cadena productiva materials recuperats enlloc d’obtenir-los del medi natural, és un dels pilars més importants en què es basa el binomi progrés i sostenibilitat.

Aquest principi, aplicable a residus coneguts per tots com el vidre o el paper, també és d’una importància cabdal en el cas dels residus de la construcció.

TIPUS DE TRACTAMENTS