El tractament dels residus d’origen orgànic presenta, en l’actualitat, moltes problemàtiques: si acaba en abocadors, es converteix en un gran emissor de gasos d’efecte hivernacle, amb les nefastes conseqüències que això té pel clima; si acaba en plantes de compostatge es converteix en un recurs de poc valor afegit.

TIPUS DE TRACTAMENTS