Planta de tractament d’aigua potable de Beclean (Romania)

Remodelada i ampliada per AREMA per tal de donar servei a la població creixent de les localitats de Beclean, Cristeti i Chiuza, així com millorar la qualitat d’aigua subministrada.

Degut a l’ampliació de la planta, la capacitat de tractament ha passat de 5.000 m3/dia a 19.000 m3/dia = 80.000 h.e.

LÍNIA DE TRACTAMENT

  • Pre-cloració (Clor gas)
  • Bombament de capçalera:.
  • Coagulació – Floculació (dosificació d’hidròxid de calci, sulfat d’alumini i polielectrolit aniònic).
  • Decantació primària: 2 línies de 396 m3/h.
  • Filtres de sorra: 4 filtres de cabal unitari 198 m3/h..
  • Post-cloració (clor gas)
  • Espessat i deshidratació mecànica de fangs