Definim Aigua Regenerada com aquella que prové de les estacions de tractament d’aigües residuals i que, un cop depurada, se li aplica un tractament addicional per fer-la apta per un nou ús, amb la qualitat exigida per la nova aplicació.

L’aigua regenerada és tinguda en compte a l’hora de la gestió global dels recursos i els usos que se’n fa poden ser tant diversos com el reg, els usos ambientals, la recàrrega d’aqüífers, els usos industrials, la neteja viària, l’aigua dels dipòsits contra incendis o l’aigua d’ús en la construcció.

AREMA realitza tractaments de regeneració de tot tipus, combinant processos de coagulació, floculació, filtració i desinfecció; així com processos de tractament avançat mitjançant membranes (UF, RO) per a casos en què l’aigua requereix una qualitat màxima, com en la recuperació d’aqüífers, o mitjançant electrodiàlisis reversible (EDR) en casos en què cal reduir el contingut de sals per tal de poder emprar l’aigua per exemple en reg agrícola.

REGENERACIÓ D’AIGÜES INDUSTRIALS

Realització d’una de les obres més grans de regeneració d’aigües industrials a nivell europeu.

  • Regeneració de 13.440 m3/dia d’aigua bruta industrial tant per fer-ne un re-ús en el procés productiu com per la recuperació de l’aqüífer del riu Tordera, Espanya.
Procés per a aigua regenerada i potable