• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

L’aigua, tal i com la trobem a la naturalesa, sovint no és utilitzable directament pel consum humà.

AREMA disposa de diferents sistemes de tractament i subministrament d’aigua potable. En funció de les necessitats de treball, AREMA aporta solucions particulars a municipis, indústries o petits nuclis rurals.

AREMA ha dissenyat des de grans plantes de potabilització d’aigua fins a plantes compactes modulars per a petits nuclis de zones rurals, servint-se de diferents tipus de tractaments adaptats a les necessitats del client.

Els principals tipus de tractament per a la potabilització consisteixen en tractaments per a clarificar l’aigua, tant de tipus físic-químic (processos de coagulació-floculació, precipitació, oxidació, absorció, intercanvi iònic) com de tipus mecànic (filtració multicapa, tractaments avançats de membranes com UF, RO i EDR) comptant sempre amb una desinfecció final mitjançant la combinació d’agents oxidants i/o l’ús de radiació ultraviolada.