• Català
 • Español
 • English
 • Français
 • Български
 • Română

Nevoia de a învăța în fiecare zi să ne dezvoltăm și să ne îmbunătățim profesional, a condus compania să dezvolte programe de cercetare și dezvoltare, care ne permit să optimizăm propriile noastre soluții și să descoperim noi soluții in responsabilitatea noastră față de mediu. Dintre programele principale menționăm:

 • Dezvoltarea de sisteme modulare pentru decantarea secundar.
 • Dezvoltarea unei instalații pilot cu cărbune activ.
 • Dezvoltarea unui sistem compact de epurare biologică (la scară pilot și la scară completă) cu pat mobil.
 • Dezvoltarea unei stații pilot de electrodializă reversibilă.
 • Participarea la prográmele Centrului de Dezvoltare Tehnologică Industrială (CDTI).
 • Încorporarea noilor tehnologii și formarea continuă a personalului.