• Català
 • Español
 • English
 • Français
 • Български
 • Română

Sistema Deni-[K]® de la companyia alemanya [k]nord és una tecnologia amb l’objectiu de la reducció de nitrats, basada en un reactor biològic compacte de doble etapa (Anaeròbia – Aeròbia) de flux ascendent.

L’aigua entra al reactor per la part inferior, a la que s’hi afegeix una font de carboni i nutrients (excepte nitrogen). Aquesta primera etapa anaeròbia s’hi incorpora un material de rebliment que afavoreix el procés de desnitrificació. L’aigua circula cap a la zona aeròbia superior, que incorpora un altre tipus de rebliment de majors dimensions, afavorint la difusió del oxigen i la nitrificació de l’amoni.

AREMA coneix i promociona aquesta tecnologia des de fa més de 10 anys i garanteix:

 • Rebuig pràcticament zero, més del 99% de l’aigua que es processa finalitza apte per al consum.
 • Reducció de nitrats en més del 70%.
 • Costos d’operació mínims
 • Totalment automatitzades, mínima presència d’operadors, ja que la instal·lació es pot dotar de sistemes d’alarma remots per avisar al personal operador.
 • Incorpora un sistema d’auto-neteja automàtic.
 • Fàcilment transportable.
 • De ràpida instal·lació.
 • Requeriments de manteniment mínims.
 • Sense emanació d’olors.
 • Minimització de l’obra civil respecte de processos convencionals.