• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

Definim Aigua Regenerada com aquella que prové de les estacions de tractament d’aigües residuals i que, un cop depurada, se li aplica un tractament addicional per fer-la apta per un nou ús, amb la qualitat exigida per la nova aplicació.

Les aigües regenerades són tingudes en compte a l’hora de la gestió global dels recursos i els usos que se’n fa poden ser tant diversos com el reg, els usos ambientals, la recàrrega d’aqüífers, els usos industrials, la neteja viària, l’aigua dels dipòsits contra incendis o l’aigua d’ús en la construcció.

AREMA realitza tractaments de regeneració de tot tipus, combinant processos de coagulació, floculació, filtració i desinfecció; així com processos de tractament avançat mitjançant membranes (UF, RO) per a casos en què l’aigua requereix una qualitat màxima, com en la recuperació d’aqüífers, o mitjançant electrodiàlisis reversible (EDR) en casos en què cal reduir el contingut de sals per tal de poder emprar l’aigua per exemple en reg agrícola.

Regeneració d’aigües urbanes:

Projectes pioners a nivell mundial de regeneració d’aigües residuals urbanes per a la recàrrega d’aqüífers i de lluita contra la intrusió salina.

  • Regeneració de 20.000 m3/dia a la EDAR del Baix Llobregat, Barcelona, España, i injecció a l’aqüífer mitjançant 14 pous per la construcció d’una barrera hidràulica positiva contra la intrusió salina.
  • Regeneració de 4.320 m3/dia a la EDAR de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes, Mèxic, i injecció a l’aqüífer mitjançant 3 pous per reduir-ne l’abatiment.

Regeneració d’aigües industrials:

Realització d’una de les obres més grans de regeneració d’aigües industrials a nivell europeu.

  • Regeneració de 13.440 m3/dia d’aigua bruta industrial tant per fer-ne un re-ús en el procés productiu com per la recuperació de l’aqüífer del riu Tordera, Espanya.