• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

L’especialitat de treball d’AREMA, en cadascuna de les diferents àrees de negoci, consisteix en la gestió integral de projectes sota la modalitat “claus en mà”.

En cada projecte, adquireix la responsabilitat total de la realització i gestió dels treballs, formació del personal i garantia a l’entrega del bon funcionament de les instal·lacions i de l’assoliment dels resultats de qualitat requerits.