• Català
 • Español
 • English
 • Français
 • Български
 • Română

La necessitat d’aprendre cada dia per créixer i millorar professionalment, ha portat la companyia a desenvolupar programes d’investigació i desenvolupament que ens permet optimitzar les nostres pròpies solucions i descobrir-ne de noves per poder complir satisfactòriament les nostres responsabilitats medi ambientals. Alguns dels principals programes són:

 • Desenvolupament de sistemes modulars per a decantació secundària.
 • Desenvolupament d’una planta pilot de Carbó actiu.
 • Desenvolupament d’un sistema compacte de depuració  biològica (escala pilot i escala real) de llit mòbil.
 • Desenvolupament d’una planta pilot d’Electrodiàlisi Reversible.
 • Participació en programes del Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)
 • Incorporació de noves tecnologies i formació contínua del personal.