• Català
 • Español
 • English
 • Français
 • Български
 • Română

Биологичната станция MBBR се състои от компактна система от типа „plug-and-play“, създадена за пречистване на битови или индустриални отпадъчни води, като всяка инсталация е с капацитет до 1000 ЕЖ.

Приложеното биологично пречистване е високотехнологичен процес с биомаса, поставена в подвижно дъно (MBBR) с включени различни отделения (безкислородна камера, биологичен реактор и ламелно утаяване). Подвижното дъно е технология, основана на развитието на  специфични микроорганизми,  растящи върху неподвижна подложка, платмасова отливка.

 • Технологично напреднала и икономически конкурентноспособна  в сравнение с конвенционалните системи.
 • Възможност за работа при високи натоварвания на органични замърсители със средна ефективност на отстраняване на БПК 5, НВ, ХПК, P, и N  над 95%.
 • Работи със стандартни  ISO размери, което дава възможност за лесно транспортиране и монтаж, а също така да бъдат инсталирани на открито при неблагоприятни климатични условия и да се противопоставят на агресивността на третираната вода.
 • Минимални изисквания към строителство  (единствено е нужно да се предвиди бетонна плоча за основа).
 • Намалена консумация на енергия.
 • Напълно автоматичен режим на работа по наш собствен проект на система за контрол, изискванията на операторите и поддръжка са минимални, инсталацията може да се управлява и дистанционно и чрез SMS алармена система.
 • Без отделяне на миризми.