• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

Ние имаме широка гама от компактни станции за питейни води, които имат капацитет на третиране до 20000 еквивалент жители. Те са модулен тип, който позволява да се настрои необходимата конфигурация на различни модули на процеса в зависимост от характеристиките на водата, която ще бъде третирана, и необходимия обем за обработка.

Това е много ефикасно и евтино техническо решение както за монтаж, така и за експлоатация, което отговаря на изискванията за качество, препоръчани от Световната здравна организация (СЗО) за питейна вода.

  • Минимални изисквания за строителство. За няколко дни може да се осигури питейна вода с пълна гаранция.
  • Бързо свързване на място.
  • Напълно автоматичени с прости и надеждни елементи за управление.
  • Оборудване, произведено с антикорозионни материали и голяма устойчивост.