• Català
 • Español
 • English
 • Français
 • Български
 • Română

Целта на системата за пречистване, е да се постигне пречистване на градски отпадъчни води от малки градове и села ( до 10 000 ЕЖ), така че качеството на пречистената вода напълно да отговаря на изискванията, определени от законовите наредби за даден регион.

Предложената система се състои от биологичен процес с активна утайка с използване на продължителна аерация със симултанна нитрификация и денитрификация. Аерацията в биологичния басейн се извършва чрез въздуходувки и дифузори. Вторичният утаител е изграден  изцяло по проект на АРЕМА и е позициониран в биологичния басейн, като е допълнен срециркулация и отстраняване на утайката, която се получава в това стъпало.

 • Изграждане на вторичните утаители по собствен дизайн и формa, изработени oт CFRP или неръждаема стомана, с диаметри от 2.30 м до 9.00 м; с наклон от 56º и полировка от вътрешната страна
 • Преимущество на технологияте е, че тя е с висока адаптивност спрямо климатичните изисквания. Възможни са различни конфигурации спрямо определения случай- биологичен резервоар с кръгла, квадратна или дори овална форма, могат да са един, два или колкото са необходими.
 • Постигнатото отсраняване на биогенни елементи в аерационния басейн е благодарение на изплозването на проби за контрол на кислорода и редокс потенциала, които контролират периодите на нитрификация и денитрификация.
 • Средната ефективност при отстраняване на БПК 5, НВ, ХПК, P, и N е над 95%.
 • Високо ниво на енергийна ефективност и ниска консумация
 • Напълно автоматичен режим на работа със системи за управление по собствен проект.
 • Компактна, лесно преносима, с бързо изпълнение и по-ниски изисквания за строителни работи в сравнение с конвенционалните пречиствателни станции.