• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

 

АРЕМА е специализирана в управлението на проекти „ изграждане до ключ“ във всички различни сфери на дейност.

Във всеки проект APEMA поема пълната отговорност за изпълнението и управлението му, за обучението на персонала и гаранция за изпълнение, като се осигурява  правилното функциониране на съоръженията  за постигане на желаните резултати за качество.