• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

APEMA извършва необходимите строителните работи и разполага със собствена механизация. При желание от страна на клиента, изпълнява надзора на строителните работи, ако това се извършва директно от него.

APEMA избира, консумативи и инсталира механично и електромеханично оборудване и върши необходимите електрическите работи, ,както и проектира системата за контрол SCADA, за да се гарантира правилното функциониране на инсталациите.