• Català
  • Español
  • English
  • Français
  • Български
  • Română

Във всички области на работа, APEMA предлага модерни решения, базирани на най-добрите налични технологии, което дава приоритет на качеството на проекта, грижата за околната среда и точността на изпълнение.

Благодарение на своя богат опит, APEMA познава в дълбочина проблематиката на продукта, на пазара и най-новите технологични тенденции.

Фирмата предлага своите знания и умения за всеки, който иска да или трябва да разработи проекти, свързани с обработка на  води и отпадъци, като се ангажира на  100% с всеки от своите проекти, за да  гарантира удовлетвореността на клиентите.

Не сме зависими от нито един производител и затова предлагаме напълно независимаи консултантска помощ и проектиране.

 

АРЕМА е специализирана в управлението на проекти „ изграждане до ключ“ във всички различни сфери на дейност.

Във всеки проект APEMA поема пълната отговорност за изпълнението и управлението му, за обучението на персонала и гаранция за изпълнение, като се осигурява  правилното функциониране на съоръженията  за постигане на желаните резултати за качество.

APEMA извършва необходимите строителните работи и разполага със собствена механизация. При желание от страна на клиента, изпълнява надзора на строителните работи, ако това се извършва директно от него.

APEMA избира, консумативи и инсталира механично и електромеханично оборудване и върши необходимите електрическите работи, ,както и проектира системата за контрол SCADA, за да се гарантира правилното функциониране на инсталациите.

APEMA предоставя услуги за експлоатация и поддръжка на пречиствателните  съоръжения. APEMA  се ангажира да осигури консултантски услуги и проследяване на изпълнените работи и разработва програми за квалифициране на работния персонал.